Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου στο Apollo Art Resort Hotel!

Με συγκίνηση σας ανακοινώνουμε ότι από σήμερα μπορούμε να παρέχουμε ένα σταθμό φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου στους επισκέπτες μας!
#electriccar #electricvehicle #electric #cars #wattandvolt #chargingstation #electricmobility

We are thrilled to announce that from today we can provide an electrical car charger station to our guests!
#electriccar #electricvehicle #electric #cars #wattandvolt #chargingstation #electricmobility

Spread the love