Λιομάζωμα

Διαμένοντας στο ξενοδοχείο μας θα έχετε τη δυνατότητα τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο να συμμετάσχετε στη διαδικασία του λιομαζώματος. Θα παρακολουθήσετε και θα συμμετάσχετε στην όλη διαδικασία και θα επισκεφθείτε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις ελαιοτριβείων, δοκιμάζοντας πρώτοι τον καρπό του κόπου σας.