Λιομάζωμα

Διαμένοντας στο ξενοδοχείο μας θα έχετε τη δυνατότητα τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο να συμμετάσχετε στη διαδικασία του λιομαζώματος. Θα παρακολουθήσετε και θα συμμετάσχετε στην όλη διαδικασία και θα επισκεφθείτε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις ελαιοτριβείων, δοκιμάζοντας πρώτοι τον καρπό του κόπου σας.

Picking Olives
Picking Olives